Samferdsel, vei og anlegg

Verdiskapingen innen samferdsel skjer hovedsaklig innen leveranser til større og mindre prosjekter innenfor denne byggkategorien.

Vi leverer flere ulike produkter til større entreprenører og jobber innen:

  • Brubjelker og brudekker
  • Kaianlegg
  • Vei og bane
  • Tunellforinger
  • Underganger / kulvert

Vi har bygd opp kompetanse på å levere solide produkter hvor nøkkelpersoner håndterer store prosjekter i samarbeid med byggherrer og entreprenører.

Med stadig økende produksjon av prefabrikkerte betongelementer, har Overhalla Betongbygg større kapasitet enn noensinne – og produktnyheter som kommer samferdselssegmentet til gode.

Etter oppkjøp av fabrikken på Verdal har vi spesifisert oss inne samferdsel her.

Oppspenningskapasiteten er det dobbelte på den nye fabrikken, sammenlignet med hva vi har hatt tidligere. Vi har fått inn en 105 meter lang spennbenk som kan spennes med opp mot 1000 tonn, som betyr at vi kan produsere 42 meter lange brubjelker. Norges lengste prefabrikerte brubjelker er allerede levert til E39, og disse var på 38 meter spenn.

Med de nye formene kan vi produsere større produkter, og har nå en betydelig bedre kapasitet. Vi har også invistert i nye tunnelforingsformer.

LES OGSÅ: – PREFABRIKKERTE BRUBJELKER ER I VINDEN NÅ

Hei! Jeg er rådgiver for Overhalla Betongbygg. Fortell meg om prosjektet ditt, så hjelper jeg deg med det du lurer på.

Espen Vold

Sales Manager Infrastructure

Telefon: 906 98 441

E-post: [email protected]

  • Filmer øverste til høyre

    Film 1: Overhalla Transport frakter 45m lange bruelement fra Verdal til Heim. Betna bru
    Film 2: Frakt av bruelementer til Vollselva bru nord for Stjørdal