Samferdsel, vei og anlegg

Verdiskapingen innen samferdsel skjer hovedsaklig innen leveranser til større og mindre prosjekter innenfor denne byggkategorien.

Vi leverer flere ulike produkter til større entreprenører og jobber innen:

  • Vei og bane
  • Tunneller og underganger
  • Kaianlegg og brudekker

Vi har bygd opp kompetanse på å levere solide produkter hvor nøkkelpersoner håndterer store prosjekter i samarbeid med byggherrer og entreprenører.

 

Hei! Jeg er salgssjef og rådgiver ved Overhalla Betongbygg. Fortell meg om prosjektet ditt, så hjelper jeg deg med det du lurer på.

Kjell Bjarne Kjøglum

Salgssjef

Telefon: 488 68 648

E-post: [email protected]

Karl Magne Grannes

Prosjektutvikler

Telefon: 971 73 400

E-post: [email protected]