Flerbrukshall

Et betongbygg er velegnet til å ivareta flerbruksaspektet, og vi kan bistå i prosessen med å finne de løsningene som åpner for en allsidig bruk av lokalene.

Espen Vold

Tlf: 906 98 441

[email protected]

Kjell Bjarne Kjøglum

Tlf: 488 68 648

[email protected]

Flerbrukshall

Et moment som åpner for forskjellig innredning og aktivitet i lokalene er muligheten for å søylefrie bygg med SDT-takelementer. Du får også en tilnærmet vedlikeholdsfri bygningsmasse som tåler slitasje og tåler «ekstrembruk». Med betongens evne til å holde jevn temperatur får du også et gunstigere inneklima. Behovet for oppvarming, kjøling og ventilasjon minskes betydelig og du får en langt lavere driftskostnad.

  • Søylefrie haller
  • Lav driftskostnader
  • Bra arealutnyttelse

Fremtidens miljøvennlige byggemateriale

Med betongelementer kan du få mer areal, og muligheten for lange spenn uten for mange forstyrrende søyler.

Les gode grunner til å velge betong