Om oss

INDUSTRIALISERT
HÅNDVERK

Om oss

Basert på effektive byggemetoder og prosesser leverer vi prefabrikerte betongelementer og stålkonstruksjoner til aktører i bygg og anleggsbransjen.

Vi er eksperter på prefabrikkerte elementer, og dette innebærer at vi flytter produksjonen fra din byggeplass til våre fabrikklokaler. Denne industrialiseringen av byggeprosessen har mange fordeler når det gjelder blant annet kostnader, kvalitet og sikkerhet, samtidig som vi setter høye krav til prosjektgjennomføring og kundebehandling.

Vi vil her gi deg et bilde av hvordan vi jobber med prosjekter fra begynnelse til slutt, da vi tror at slik informasjon vil bidra til gjøre samarbeidet bedre. Dette er noe som går begge veier, og vi vil gjerne komme i dialog med våre kunder om forventinger og ønskede tilpassinger.

Overhalla Gruppen

Overhalla Gruppen består av fire bedrifter som leverer fremtidsrettede bygg og konstruksjoner i tre, stål og betong.

Ved å knytte bedriftene sammen i en merkevare, har vi bred kompetanse innen en rekke fagfelt, og sammenkoplingen gjør det enklere å utveksle erfaringer- og på den måten skal vi utvikle oss sammen og møte etterspørselen i markedet for bygg og anleggsbransjen.

Vi tilbyr industrialisert skreddersøm der elementer produseres på fabrikk etter kundens spesifikasjoner, og deretter monteres på byggeplass.

gruppen-liggende
Group 157

Ofte trengs en kombinasjon av flere typer materialer på ett og samme prosjekt, og da den tette knytningen mellom våre bedrifter en stor fordel for kunden. I Overhalla Gruppen har vi både bred kompetanse og et spesialisert fagmiljø som er blant de fremste i landet på sine områder.

Med et godt samarbeid mellom bedriftene og en kultur for deling av kompetanse og erfaringer, kan vi møte dagens og morgendagens behov i bygg- og anleggsbransjen.

Trondheim Maraton: Overhalla Gruppen er en dedikert deltaker på Trondheim Maraton hvert år. Selskapet har en sterk tradisjon for å støtte lokale arrangementer og fremme helse og aktivitet blant sine ansatte.

Tilbakeblikk på årene i Overhalla

Overhalla Cementvarefabrikk ble etablert så tidlig som i 1946 på Bjørnes i Overhalla. I over 75 år har familiebedriften vært leverandør av betongprodukter til det norske markedet.

I 1990 fikk bedriften mønsterbeskyttet en selvutviklet spalteplank for fjøs, som etter hvert ble landets mest brukte. Faktisk er nå over 700.000 meter produsert. Spalteplankproduksjonen innledet en ny æra, og var startskuddet for nye satsninger og investeringer.

Fra å være en forholdsvis lokal leverandør, gikk Overhalla Betongbygg på nittitallet gjennom en utvikling og ekspansjon som satte bedriften solid på kartet over store norske aktører i betongelementindustrien. Bedriftens omstillingsevne har vært et kjennetegn og en suksessfaktor, som har resultert i en omsetningsøkning fra 1 mill i 1990 til 350 mill i 2015.

Produktspekteret omfatter nå prefabrikkerte elementer i betong til bolig, industri og landbruk såvel som offentlig sektor. Overhalla Betongbygg er forøvrig landets største leverandør av betongprodukter til landbruket.

I juni 2013 innledet selskapet et større samarbeid og felles profil med tre andre bedrifter hvor Overhalla Gruppen AS er hovedaksjonær. Alle selskapene vil markedsføre seg under merkevaren Overhalla og gruppen vil være elementleverandør innen betong, tre og stål.

Slik jobber vi

DEN ENESTE
LEVERANDØREN
NORD FOR DOVRE

Som den eneste leverandøren nord for Dovre, kan Overhalla Betongbygg tilby
slipte og børstede betongelementer i alle varianter.

I over 70 år har familiebedriften vært produsent av betongprodukter. Fra å være en lokal leverandør gikk selskapet på nittitallet igjennom en utvikling og ekspansjon som satte bedriften solid på kartet over store norske aktører i betongelementindustrien. Bedriftens omstillingsevne har vært et kjennetegn og en suksessfaktor, som har resultert i en omsetningsøkning fra 1. mill. i 1990 til 350 mill. i 2015.

Overhalla Betongbygg jobber for det meste mot entreprenører – og landbruksmarkedet og leverer elementer til alt fra skoler, leiligheter, driftsbygg, kulturhus og produksjonsbygninger i ulike bransjer.

Kapasitet

Moderne teknologi preger hele produksjonen, som drives etter metoden “Lean production”. Arbeidsstokken som i 2015 teller over 130 personer, sørger via skiftarbeid for utvidtet drift og utnyttelse av anlegget. Daglig produksjon ligger på ca 300 tonn.

Produksjonslokalet på ca 5.500 kvadratmeter, kompletteres av et kaldlager på drøyt 4.500 kvadrat. Dette sikrer en kontinuerlig drift og kapasitet for selv de største oppdrag.

Overhalla Betongbygg transporterer og monterer alle betongelementer på byggeplass. Dette sikrer en trygg og kostnadseffektiv prosess.

Prosjektledelse

Overhalla Betongbygg kan tilby solid og erfaren prosjektledelse til dine prosjekter. Våre prosjektledere har ulike fagområder og kan bistå gjennom hele prosjektfasen.

Hvert oppstartede prosjekt hos oss får tildelt en egen prosjektleder som følger opp prosessen fra start til slutt. Fra idéfasen, gjennom prosjekteringen, under produksjonen og i montasjefasen har din dedikerte prosjektleder oversikten over viktige momenter.

Våre prosjektledere sørger også for nødvendig dokumentasjon og koordinering innen fagområdene, kvalitet, HMS, kontroll og montasje. Under montasjen har Overhalla Betongbygg en egen montasjeleder som sørger for koordineringen på byggeplass. Prosjektavdelingen sørger også for koordinering mot andre fagområder og sørger for at avvik og endringer dokumenteres og følges opp.

Vår prosjektavdeling har lang ledelseserfaring fra ulike prosjekter slik som landbruksbygg, offentlige bygg, leiligheter, fiskeri -og oppdrettsbransjen, samferdsel, bolig og annet.

Her kan du ta kontakt med noen av våre prosjektledere

Overhalla-måten

All produksjon, alle produkter, alle leveranser og alle ytelser er resultatet av en prosess. For Overhallagruppen er denne prosessen nøkkelen til suksess. Slik benytter vi oss av Lean i Overhalla.

Metoden vi baserer oss på kalles Lean. Vi ønsker å jobbe etter en arbeidsform hvor forenkling og flyt er viktig og hvor man utnytter potensialet som finnes i hver eneste medarbeider. Det handler om å skape de gode prosessene, en hverdag uten jag og mas, og med fornøyde kunder og medarbeidere. De beste ideene kommer når ansatte får sjansen til å være kreative og innovative på arbeidsplassen. Det er disse ideene som skaper en målrettet og tilrettelagt bedrift.

Overhalla Betongbygg og Overhalla Hus er foreløpig de bedriftene i Overhallagruppen som benytter denne metoden i daglig drift og produksjon. Etter planen skal Overhalla Mekaniske følge på til høsten.

For oss er handler Lean mye om at vi alltid kan bli bedre, og dette trigger oss til å lære mer og å gi litt mer for å bli best.

Det er vår måte å lede organisasjonen på for å skape maksimal verdi for kunden. Dette er måten vi jobber på i Overhalla-gruppen, dette er Overhalla-måten.