Overhalla-måten

All produksjon, alle produkter, alle leveranser og alle ytelser er resultatet av en prosess. For Overhallagruppen er denne prosessen nøkkelen til suksess. Slik benytter vi oss av Lean i Overhalla.

Metoden vi baserer oss på kalles Lean. Vi ønsker å jobbe etter en arbeidsform hvor forenkling og flyt er viktig og hvor man utnytter potensialet som finnes i hver eneste medarbeider. Det handler om å skape de gode prosessene, en hverdag uten jag og mas, og med fornøyde kunder og medarbeidere. De beste ideene kommer når ansatte får sjansen til å være kreative og innovative på arbeidsplassen. Det er disse ideene som skaper en målrettet og tilrettelagt bedrift.

Overhalla Betongbygg og Overhalla Hus er foreløpig de bedriftene i Overhallagruppen som benytter denne metoden i daglig drift og produksjon. Etter planen skal Overhalla Mekaniske følge på til høsten.

For oss er handler Lean mye om at vi alltid kan bli bedre, og dette trigger oss til å lære mer og å gi litt mer for å bli best.

Det er vår måte å lede organisasjonen på for å skape maksimal verdi for kunden. Dette er måten vi jobber på i Overhalla-gruppen, dette er Overhalla-måten.