Produksjon

Å prefabrikere betyr enkelt sagt å flytte produksjon fra byggeplass til fast industri. Dette er Overhalla Betongbygg sitt spesialfelt – vi flytter din byggeplass til våre fabrikklokaler, en industrialisering som gir mange fordeler:

  • Optimale effekter oppnås via standardisering og modultenkning
  • Optimal kvalitet gjennom en kontrollert byggeprosess der produktegenskapene kan maksimaliseres uavhengig av vær og vind.
  • Betydelig mindre avfallshåndtering gir en renere byggeplass.
  • Økt sikkerhet og mindre risiko med færre antall ansatte på byggeplassen.

Økonomi

Prefabrikkerte elementbygg i betong gir vesentlig kortere byggetid sammenlignet med andre typer bygg. Det betyr sparte finanskostnader i byggeperioden, og ikke minst en tidligere inntjeningsstart. Kostnader med tradisjonelle vintertillegg reduseres maksimalt. Rigg og driftskostnader er dessuten tradisjonelt mindre for elementbygg enn øvrige bygg.

Den korte byggetiden oppnås ved å produsere elementene samtidig som grunn- og tomtearbeidene. Elementene støpes i ferdige former, og byggherre unngår forskaling, ­armering og støping når grunnarbeidet er ferdig.

1000x400_bunn_v1