1

Naturlig materiale

Betong er laget av sand, sement og vann. Den inneholder ingen kjemikalier eller stoffer som er klassifisert som helse- eller miljøfarlige.

naturlig
2

100% gjenvinnbart

Gammel betong og slagg kan brukes som tilslag i ny betong. Dekkeelementer fra gamle bygg kan gjenbrukes i nye bygg.

3

Lokale ressurser

Et lokalt produsert materiale med fabrikker spredt over hele landet. Dette gir korte avstander fra fabrikk til byggeplass.

lokale

I våre produkter benytter vi sement fra norske leverandører. Våre steintilslag er fra lokale steinbrudd

4

Absorberer klimagasser

Betong absorberer karbondioksid gjennom hele bygningens livssyklus, og kan ta til seg opp mot en femtedel av mengden som oppsto under produksjonen.

klimagasser
5

Renser luften

Betong med titandioksid kan bryte ned luftforurensende stoffer i byområder hvor lokale utslippsgrenser overskrides.

6

Tåler fukt

Betong er et materiale som tåler fuktighet godt. Den påvirkes ikke av mugg eller råte, og beholder sine gode egenskaper over tid.

fukt
7

Gir energigjerrige bygg

Betong lagrer varme og kulde. Det gir lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling av bygningen. Energibesparelsen betyr reduserte kostnader og utslipp av klimagasser gjennom hele byggets levetid.

energigjerrig
8

Best på sikkerhet

Skoler, forsamlingshus og forretningsbygg i betong er det sikreste byggenæringen kan tilby. Ingen andre byggematerialer er så velprøvd for våpenvirkninger og eksplosjoner. Betong hindrer også branner i å spre seg, og beholder sin bæreevne under brann.

sikkerhet
9

Robuste bygg som står lenge

Et betongbygg krever lite vedlikehold og varer mer enn 100 år. De mest miljøvennlige byggene er de som står lenge og tåler norsk klima.

robuste
10

Kostnadseffektivt

Med betongelementer kan du få mer boligareal, og muligheten for lange spenn uten for mange forstyrrende søyler. Dette skaper den viktigste forutsetningen for fleksibel bruk gjennom hele levetiden.

kostnadseffektivt
11

Minst mulig materialer – mest mulig funksjon

Med slankere konstruksjon og effektiv bruk av elementer kan betongforbruket reduseres med 50% i dekkene samtidig som man beholder betongens gode egenskaper.

funksjon
12

Gode lydegenskaper

Betongen isolerer og beskytter mot støy fra utsiden, samt forstyrrende støy fra naboleiligheter og trapper. Også ved lave frekvenser.

lydegenskaper
13

Uendelige muligheter

Betong gir lang levetid og lave vedlikeholdsbehov uten at det går på bekostning av estetikk og arkitektur. Bare fantasien setter begrensninger, noe som gir uendelige muligheter. Blant annet kan farge, form, mønster og overflatestruktur varieres og utformes på mange måter.

futurama_light3