Fasader

Overhalla Betongbygg leverer betong tilpasset en rekke ulike fasader. Overflatebehandling av betongen gir uendelige muligheter når det kommer til estetikk og karakter.

Kompetanse for unik utforming
Betongoverflaten kan bearbeides på mange ulike måter, både ved å legge inn andre materialer i støpeformen og ved å bearbeide overflaten før, under eller etter herding. Faglig kompetanse er meget sentralt for å oppnå det arkitektoniske uttrykket som kunden ønsker. Vi i Overhalla Betongbygg er en av de få leverandørene i Norge som har denne kompetansen og som kan levere fasader som er spesialtilpasset byggets formål.

Overflatebehandling og estetikk
Betong kommer best til sin rett med en overflate uten beskyttende belegg som lasur eller maling. Beleggene kan fungere godt for mange formål, men det finnes flere overflatebehandlinger som gir et renere og mer estetisk uttrykk. En estetisk visjon kan på mange måter oppfylles gjennom betongens mange variasjoner og muligheter. Noen uttrykk har vi allerede levert, andre vil bli til gjennom prosessen mellom arkitekt, byggherre, betongleverandør og rådgivende ingeniør. Kombinasjoner i farge, mønster og grovhet kan tilpasses tilnærmet fantasiens grenser. 

Moderne slipeteknikk
En av Overhalla Betongbygg sine nyeste fabrikkinvesteringer er en slipemaskin som sliper overflaten av det ferdige betongelementet til den strukturen kunden ønsker. Denne prosessen krever god industriell kvalitetskontroll for å få produkter med høy teknisk kvalitet. Kvaliteten forutsetter en rekke prosesser. Før elementet tas ut av støpeformen må det herde ca. 16 timer og deretter lagres i to til fire døgn. Betongelementet rigges deretter til slipemaskinen som datastyrer prosessen i tråd med tegninger og pre-programmerte løsninger. Slipekronene er av hardmetall belagt med industridiamant. Finheten kan deretter varieres fra grov sliping til fin smergeleffekt.

Vi i Overhalla Betongbygg er en av få bedrifter i Norge som kan tilby fresing av valgfritt mønster i betongfasaden. Dette gjelder både søyler og slipte betongfasader.

Vedlikehold og kvalitet
Det er stadig større etterspørsel etter slipte betongfasader. Erfaring viser at forventet levetid er betydelig lengre for fasader i betong enn de fleste andre fasadematerialer, og elementene har høy holdbarhet på både tekniske og estetiske kvaliteter. Slipte betongfasader er tilnærmet vedlikeholdsfrie og meget motstandsdyktig overfor fukt. Disse egenskapene gjør også at dette materialet er mye brukt og godt egnet til innvendig bruk både til landbruket og til virksomheter med høye krav til hygiene og rent miljø.