Fasader

Gi fasaden et eksklusivt uttrykk

Betong er ikke kun betong. Overflatebehandlingen av betongen innehar uendelige muligheter når det kommer til estetikk og karakter – helt ulikt det som finnes i andre byggematerialer.

Betongoverflaten kan bearbeides på mange ulike måter både ved å legge inn andre materialer i støpeformen eller bearbeide overflaten før, under eller etter herding. Faglig kompetanse er meget sentralt for å oppnå det arkitektoniske uttrykk som kunden ønsker. Overhalla Betongbygg er en av de få leverandørene i Norge som har denne kompetansen og kan levere fasader som er spesialtilpasset byggets formål.

Betong kommer best til sin rett med en overflate uten beskyttende belegg som lasur eller maling. Dette kan fungere godt for ulike formål, men det finnes flere overflatebehandlinger som kan gi et renere og mer estetisk uttrykk. En estetisk visjon kan på mange måter oppfylles gjennom betongens mange variasjoner og muligheter. Noen uttrykk har vi allerede levert, andre vil bli til gjennom prosessen mellom arkitekt, byggherre, betongleverandør og rådgivende ingeniør. Kombinasjoner i farge, mønster og grovhet kan tilpasses tilnærmet fantasiens grenser. 

Moderne slipeteknikk

En av Overhalla Betongbygg sine nyeste fabrikkinvesteringer er en slipemaskin som sliper overflaten av det ferdige betongelementet til den strukturen kunden ønsker. Denne prosessen krever god industriell kvalitetskontroll for å få produkter med høy teknisk kvalitet. Kvaliteten forutsetter en rekke prosesser. Før elementet tas ut av støpeformen må det herde ca 16 timer og deretter lagres i to til fire døgn. Betongelementet rigges deretter til slipemaskinen som datastyrer prosessen i forhold til tegninger og preprogrammerte løsninger. Slipekronene er av hardmetall belagt med industridiamant og finheten kan deretter varieres fra grov sliping til fin smergeleffekt.

Vi er en av få bedrifter i Norge som kan tilby fresing av valgfritt mønster i betongfasaden. Dette gjelder både søyler og slipte betongfasader.

Vedlikehold og kvalitet

Det er stadig større etterspørsel etter ulike slipte betongfasader. Erfaring viser at forventet levetid er betydelig lengre enn de fleste andre fasadematerialer og elementene har høy holdbarhet på tekniske og estetiske kvaliteter. Slipte betongfasader er bortimot vedlikeholdsfrie og meget motstandsdyktig overfor fukt. Disse egenskapene gjør også at dette materialet er mye brukt og godt egnet til innvendig bruk både til landbruket og til virksomheter med høye krav til hygiene og rent miljø.