Bjelker

Overhalla Betongbygg produserer bjelker med både korte og lange spenn. Bjelkene kan også sammenkobles ved bruk av gerberløsninger.

Ulike typer armering
Standard brannkapasitet for våre betongbjelker er REI 60, men enkle tilpasninger av armeringsføringer kan øke brannkapasiteten. Bjelkene leveres normalt med slakkarmering, men kan også leveres med spennarmering.

Sammenkobling av bjelker
Sammenkobling av bjelker gjøres ved hjelp av gerberløsninger. Bjelker som monteres i en sammenhengende rekke kan innbyrdes sammenkobles som gerberbjelker. Slike bjelker kjennetegnes ved at bjelkeskjøten er flyttet fra oppleggspunktet (eksempelvis en søyle) og ut i feltet mellom oppleggspunktene. Fordelene med slike bjelker i forhold til fritt opplagte bjelker er at armeringsmengden og deformasjonene ofte reduseres.

Korte bjelker
Korte bjelker produseres med RB-, LB- og DLB-tverrsnitt. Disse benyttes som grunnmursdragere, i etasjeskillere og tak, og har normalt spennvidde på 6-8 m.

Lange bjelker
Lange bjelker har IB- og SIB-tverrsnitt (IB=I-Bjelker, SIB= Saltaks I-Bjelker) og benyttes i tilfeller med lange spennvidder eller i takkonstruksjoner (saltak).
Standard brannkapasitet er REI 60. Enkle tilpasninger av armeringsføringen i bjelkene kan øke brannkapasiteten. Lange bjelker leveres med spennarmering.

Bruksgrenselasten som kan påføres bjelken er 0,75 x g+ p, der g = egenlast og p = nyttelast.

Eksempel:
SIB med last 29 kN/m og spennvidde 27 m gir: SIB 500/2000.

Hei! Jeg er salgssjef og rådgiver ved Overhalla Betongbygg. Fortell meg om prosjektet ditt, så hjelper jeg deg med det du lurer på.

Kjell Bjarne Kjøglum

Salgssjef

Telefon: 488 68 648

E-post: [email protected]