Bjelker

Overhalla Betongbygg produserer bjelker med korte og lange spenn.

Standard brannkapasitet er REI 60, men enkle tilpasninger av armeringsføringer kan øke brannkapasiteten. Leveres normalt med slakkarmering, men kan også leveres med spennarmering. Sammenkopling av bjelker er ved hjelp av gerberløsninger og bjelker som monteres i en sammenhengende rekke kan innbyrdes sammenkoples som gerberbjelker. Slike bjelker kjennetegnes ved at bjelkeskjøten er flyttet fra oppleggspunktet (eksempelvis en søyle) og ut i feltet mellom oppleggspunktene. Fordelene med slike bjelker i forhold til fritt opplagte bjelker er at armeringsmengden og deformasjonene ofte reduseres.

Korte bjelker

Korte bjelker produseres med RB-, LB- og DLB-tverrsnitt. Disse benyttes som grunnmursdragere, i etasjeskillere og tak, og har normalt spennvidde på 6-8 m.

Lange bjelker

Lange bjelker har IB- og SIB-tverrsnitt (IB=I-Bjelker, SIB= Saltaks I Bjelker) og benyttes i tilfeller med lange spennvidder eller i takkonstruksjoner (saltak).
Standard brannkapasitet er REI 60. Enkle tilpassninger av armeringsføringen i bjelkene kan øke brannkapasiteten. Lange bjelker leveres med spennarmering.

Bruksgrenselasten som kan påføres bjelken er 0,75 x g+ p, der g = egenlast og p = nyttelast.

Eksempel:
SIB med last 29 kN/m og spennvidde 27 m gir: SIB 500/2000.

Hei! Jeg er salgssjef og rådgiver ved Overhalla Betongbygg. Fortell meg om prosjektet ditt, så hjelper jeg deg med det du lurer på.

Kjell Bjarne Kjøglum

Salgssjef

Telefon: 488 68 648

E-post: [email protected]