Gjødselkum

Overhalla Betongbygg leverer gjødselkummer i standard utførelser. Våre gjødselkummer kommer i størrelser fra 200 til 3150 m3, og høyder på 3-4 meter.

Når grunnarbeidet er gjort og bunn¬plata støpt, monteres og etterstøpes kummen på en til to dager. Bunnplaten støpes med en tykkelse på 100 mm pluss 100 mm ekstra for fundamentering. Ved beregning av størrelsen på en gjødselkum må man ta hensyn til lokale nedbørsmengder.

Gjødselkummer fra Overhalla Betongbygg benyttes primært til lagring av gjødsel, men også som høydebasseng, til fiske-oppdrett, våtkompostering og mere. Våre gjødselkummer kan også leveres med betong-lokk.

Beregning av lagringskapasitet for husdyrgjørdsel: Se nortura.no

Kenneth Amdal Hals

Prosjektsjef

Telefon: 922 02 621

E-post: [email protected]