Overhalla Hus fabrikk

PRODUKSJONSHALL

Våre løsninger er skalerbare og kan tilpasses alle formål. Det er også enkelt og kostnadseffektivt å innpasse kontorseksjoner i våre produksjonshaller.

Kjell Bjarne Kjøglum

Tlf: 488 68 648

[email protected]

Espen Vold

Tlf: 906 98 441

[email protected]
Overhalla Hus fabrikk

Produksjonshall

Vi har lang erfaring med å bygge lokaler for produksjon og er godt kjent med industriens behov. En industrihall i betong reduserer behovet for oppvarming og kjøling. Foruten å gi lavere investeringer og driftskostnader for tekniske installasjoner, bidrar materialvalget til et bedre inneklima. Betongoverflatene tåler en støyt, noe som reduserer behovet for vedlikehold betraktelig. Et slikt bygg er også fleksibelt når det gjelder innfesting av utstyr, verktøy og inventar, både i betongveggene og i betongtaket.

  • Vedlikeholdsfrie overflater
  • Mer brannsikker
  • Støyreduserende

Fremtidens miljøvennlige byggemateriale

Betong absorberer karbondioksid gjennom hele bygningens livssyklus

Les gode grunner til å velge betong