KOMPLETT HALL I BETONG

For å gjøre det enkelt har vi regnet ut prisen på tre typiske kvalitetshaller i betong. Ta kontakt med oss og fortell om ditt prosjekt, så hjelper vi deg med å finne ut av hva du trenger.

= 3.100.000,-

= 3.930.000,-

= 5.500.000,-

800 M2 SPESIFIKASJONER:

 • Denne betonghallen måler 20×40 meter, med 6,45 meters høyde. Leveres med 10 vinduer, en dør og to porter.
 • Ytterveggselementer og utvendig overflate består av glatt grå eller retardert singel.
 • Innvendig høyde på 5,35 meter
 • Kan også leveres med 2. etasje.
 • Vi tilbyr gratis frakt innenfor 15 mil fra Overhalla.
 • Veggene leveres med U-verdi lik 0,18 W/m2k
 • Taktekking er inkl, med u-verdi lik 0,13 W/m2k

1100 M2 SPESIFIKASJONER:

 • Denne betonghallen måler 28×40 meter, med 6,75 meters høyde. Leveres med 15 vinduer, en dør og to porter.
 • Ytterveggselementer og utvendig overflate består av glatt grå eller retardert singel.
 • Innvendig høyde på 5,35 meter
 • Kan også leveres med 2. etasje.
 • Vi tilbyr gratis frakt innenfor 15 mil fra Overhalla.
 • Veggene leveres med U-verdi lik 0,18 W/m2k
 • Taktekking er inkl, med u-verdi lik 0,13 W/m2k

1700 M2 SPESIFIKASJONER:

 • Denne betonghallen måler 28×60 meter, med 6,75 meters høyde. Leveres med 20 vinduer, en dør og to porter.
 • Ytterveggselementer og utvendig overflate består av glatt grå eller retardert singel.
 • Innvendig høyde på 5,35 meter
 • Kan også leveres med 2. etasje.
 • Vi tilbyr gratis frakt innenfor 15 mil fra Overhalla.
 • Veggene leveres med U-verdi lik 0,18 W/m2k
 • Taktekking er inkl, med u-verdi lik 0,13 W/m2k

Espen Vold

Tlf: 906 98 441

[email protected]

Kjell Bjarne Kjøglum

Tlf: 488 68 648

[email protected]

VERKSTEDHALL

Våre verkstedhaller i betongelementer gir en økt forutsigbarhet og bidrar til en mer komfortabel arbeidsplass. I tillegg er det lett innpasse en kontordel under samme tak, eller i tilknytning til bygget.

Innenfor veggene på våre bygninger kan du føle deg tryggere på at kostbart maskineri og utstyr er sikret mot naturkreftene. En konstruksjon av solid betongsandwich beskytter ikke bare det som finnes på innsiden mot været, men også de som befinner seg på utsiden mot støyforurensing. Våre smarte løsninger og muligheter for store søylefrie spenn gir god arealutnyttelse. Når du bygger i betong kan vi også spesialtilpasse hallen til formålet den skal brukes til

 • Vedlikeholdsfrie overflater
 • Mer brannsikker
 • Støyreduserende

Les mer om
J Barlien Transport AS

PRODUKSJONSHALL

Våre løsninger er skalerbare og kan tilpasses alle formål. Det er også enkelt og kostnadseffektivt å innpasse kontorseksjoner i våre produksjonshaller.

Vi har lang erfaring med å bygge lokaler for produksjon og er godt kjent med industriens behov. En industrihall i betong reduserer behovet for oppvarming og kjøling. Foruten å gi lavere investeringer og driftskostnader for tekniske installasjoner, bidrar materialvalget til et bedre inneklima. Betongoverflatene tåler en støyt, noe som reduserer behovet for vedlikehold betraktelig. Et slikt bygg er også fleksibelt når det gjelder innfesting av utstyr, verktøy og inventar, både i betongveggene og i betongtaket.

 • Vedlikeholdsfrie overflater
 • Mer brannsikker
 • Støyreduserende

Les mer om
Overhalla Hus produksjonshall

LAGER

I forhold til lager er betong kanskje det smarteste valget, både når det gjelder økonomi, arbeidsmiljø, byggetid og behovet for vedlikehold. En lagerhall i betong er svært robust og tåler store mekaniske belastninger.

Vegger som består av betongsandwicher isolerer godt og har god evne til å holde på temperaturen. En unngår de brå temperaturvariasjonene som er ugunstig for varer og utstyr. På store arealer vil dette innebære betydelige besparelser på oppvarming og aircondition. Betong er også et robust materiale som står imot naturkreftene. Og små uhell med gaffeltrucken vil ikke ha de samme konsekvensene som med vegger laget av stålsandwich. Stor arealutnyttelse med søylefrie yttervegger gir gode innredningsmuligheter. Vi bidrar gjerne i planleggingsarbeidet for å finne den løsningen som passer best til dine behov.

 • Søylefritt
 • Lav byggehøyde
 • Robuste konstruksjoner

Les mer om
J Barlien Transport AS

FLERBRUKSHALL

Et betongbygg er velegnet til å ivareta flerbruksaspektet, og vi kan bistå i prosessen med å finne de løsningene som åpner for en allsidig bruk av lokalene.

Et moment som åpner for forskjellig innredning og aktivitet i lokalene er muligheten for å søylefrie bygg med SDT-takelementer. Du får også en tilnærmet vedlikeholdsfri bygningsmasse som tåler slitasje og tåler «ekstrembruk». Med betongens evne til å holde jevn temperatur får du også et gunstigere inneklima. Behovet for oppvarming, kjøling og ventilasjon minskes betydelig og du får en langt lavere driftskostnad.

 • Søylefrie haller
 • Lav driftskostnader
 • Bra arealutnyttelse

Les mer om
Rock City

FORRETNINGSBYGG

Vi har mange referanser i denne kategorien og har fått god erfaring med å lage løsninger som tar høyde for de mange ulike behovene som skal dekkes.

Skal du reise et forretningsbygg, gjerne med butikk eller utstillingslokale på grunnplan og kontordel, vil betong være et godt valg. Det brannsikre materialvalget bidrar til lavere utgifter til oppvarming, og du får et bedre inneklima. Veggene som er en sandwich av betong og isolasjon reduserer også støy fra omgivelsene. Når det gjelder kledning er det ingen begrensinger på valgmulighetene. Vi kan for eksempel levere slipte fasader med og uten relieffmønster og i ulike farger, og du kan også få en kledning i andre materialer.

 • Lav forsikring
 • Mer brannsikker
 • Fleksibel inndeling

Les mer om
Murmestrene Tisløv

KONTOR

Et kontorbygg i betong er i mindre grad er utsatt for slitasje har både lavere forsikringssum og større gjenkjøpsverdi.

En bygning i betong har stor termisk masse, noe som reduserer behov for oppvarming og kjøling. Skal du bygge i nærheten av trafikkert vei, vil de isolerte betongveggene vesentlig redusere støyen fra omgivelsene. Elementbygg fører også til kortere byggetid og blir utsatt for mindre fukt i den fasen. I sum er det en rekke egenskaper ved betong som bidrar til et mer behagelig inneklima. Estetikken er også en faktor, og Overhalla Betongbygg kan tilby mange valg når det gjelder kledning. Vi er spesialisert på slipte fasader laget etter kundens ønsker, og eller du kan få kledning i tre eller andre materialer. Vi kan realisere din visjon, og bidrar gjerne i en tidlig fase for å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene.

 • Fleksible løsninger
 • Lave «fyringsutgifter»
 • Vedlikeholdsfritt

Les mer om
J Barlien Transport AS

IDRETTS- OG FLERBRUKSHALL

Våre spesialtilpassede haller tåler slitasje og ekstrem tøff bruk.

Det er mange gode argumenter for å bygge i betong, men ett av de viktigste fortrinnene er at med sitt gunstige inneklima blir haller i betong mer attraktive, også i flerbrukssammenheng.

Betongelementenes termiske egenskaper bidrar til stabile treningsforhold. Behovet for oppvarming og kjøling  minskes betydelig og du får en langt lavere driftskostnad. En annen langsiktig besparelse ligger i redusert behov for vedlikehold. Våre løsninger er svært fleksible og vi kan tilpasse hallen etter dine ønsker.

 • Stående bærende vegg uten søyler
 • Slette vegger uten hinder
 • Lave driftskostnader

Les mer om
Heimdalshallen

HANGAR

Vi bygger hangarer i betongelementer i kombinasjon med stålkonstruksjoner fra Overhalla Mekaniske. Dette integrerte samarbeidet sikrer en rask prosess og helhetlige, skreddersydde løsninger.

Våre hangarer er svært solide sammenlignet med andre løsninger, noe som reduserer utgifter til forsikring og vedlikehold. Dette er også brannsikre løsninger som står imot naturkreftene, og sikrer de store verdiene hangeren rommer.

 • Store søylefrie spenn
 • Robuste konstruksjoner
 

Les mer om
Helikopterhangar

BETONG ER ET GUNSTIG VALG UANSETT HVILKEN TYPE HALL DU TRENGER

Når du bygger en hall i betong kan du dra veksler på både materialets egenskaper og de mange fordelene med elementbygg. Betong er solid, svært støydempende og holder godt på varmen. Med vegger som er laget av «sandwich»-elementer, med et lag isolasjon mellom betongplatene, unngår du de brå temperatursvingningene. På store arealer vil dette innebære betydelige besparelser på oppvarming og aircondition. Skreddersydde elementbygg, gjerne kombinert med bærende konstruksjoner i stål, gir også muligheten for store søylefrie bruksarealer, stor fleksibilitet i utformingen og gode utbyggingsmuligheter.

Les mer om betongens kvaliteter på byggutengrenser.no og betongelement.no

VI HJELPER DEG!

Når du tar kontakt hjelper vi deg å finne ut av følgende:

 • Hva skal hallen brukes til?
 • Hvilken størrelse skal hallen ha?
 • Hva skal den romme?
 • Med eller uten søyler?
 • Trenger du porter?
 • Hvilke transportmidler trenger du plass til?
 • Hvilken type fasadeønsker du?

Se video av montasje av en typisk hall

BETONGHALLER

 • er mest lønnsomt på sikt
 • har lang levetid og større gjenkjøpsverdi
 • kan skreddersys etter dine behov
 • er søylefrie løsninger
 • gir bedre arealutnyttelse
 • er ekstremt værbestandig
 • gir kortere byggeprosess
 • er mindre utsatt for fukt i byggefasen
 • er en mer brannsikker løsning
 • har støyisolerende vegger og tak
 • er energieffektive
 • enkel å utvide/bygge ut
 • har store muligheter for design og fasadeløsninger
 • krever mindre vedlikehold

Betong er et robust materiale som både står imot røff behandling og naturkrefter, og har en lang levetid. Med våre smarte betongløsninger får du et bygg som over tid vil være det mest lønnsomme og beste alternativet.