l91gktzqd5

– Prefabrikkerte brubjelker er i vinden nå

Etter oppkjøpet av fabrikken på Verdal, er Overhalla Betongbygg svært godt rustet til å møte den økte etterspørselen av prefabrikkerte elementer til brukonstruksjoner.

Tidligere produserte Overhalla Betongbygg mesteparten av sine prefabrikkerte betongelementer i Overhalla. Det endret seg da de i 2020 kjøpte den gamle Spenncon-fabrikken i Verdal.

Lokalene var slitne og hadde ikke blitt oppgradert mye gjennom årenes løp, men Overhalla Betongbygg så potensiale i de enorme lokalene.

Blant annet stod det en stor spennbenk der som gjorde at de kunne utvide produksjonskapasiteten på brubjelker helt opp til 40 meter.

Blant annet stod det en stor spennbenk der som gjorde at de kunne utvide produksjonskapasiteten på brubjelker helt opp til 40 meter.

– Vi så muligheten til å komplettere våre leveranser innen samferdselsprosjekter, forteller Espen Vold.

Han jobber som Sales Manager Infrastructure for Overhalla Betongbygg.

– Brubjelker er i vinden for tiden. Det planlegges for flere flerspenns – og prefabrikkerte bruer nå enn tidligere. Nedover i Europa har dette vært vanlig ganske lenge, og det ser ut som at det blir slik her også fremover, legger han til.  


Økt interesse for prefabrikkerte elementer

Med de nye fabrikklokalene er Overhalla Betongbygg klare for å møte denne etterspørselen i Norge.

– Alt skal jo bli større og lenger, så det var på sin plass å få tak i spennbenken vi har nå, sier Espen.

Han forteller at de har signert kontrakt med Hæhre Entreprenør som skal bygge Vollselvbrua på E6 i Stjørdal med prefabrikkerte betongbjelker.

Bestillingen er stor og utgjør over ett års produksjon, hvor alt skal gjøres på fabrikken i Verdal. Monteringen av brua er i gang.

Bestillingen er stor og utgjør over ett års produksjon, hvor alt skal gjøres på fabrikken i Verdal. Monteringen av brua er i gang.

– Det produseres 270 bjelker, hvor de fleste av dem er 39,9 meter lange og nesten 50 tonn – så det er snakk om veldig store elementer, forklarer Espen.

Etter at elementene er produsert, er det Overhalla Transport som står for transport til byggeplass.

Etter at elementene er produsert, er det Overhalla Transport som står for transport til byggeplass.


– De er uredde i satsningen på samferdsel

For Hæhre Entreprenør er det viktig å jobbe tett med samarbeidspartnere som Overhalla Betongbygg, slik at de sammen kan utvikle både prosjektene og betongfaget på best mulig måte.

– Gode samarbeid bør dyrkes og videreutvikles for at partene skal lykkes, sier Andre Bakken. Han er fagleder hos Hæhre Entreprenør.

– Vi opplever at Overhalla har samme oppfatning, og vi har et godt samarbeidsklima med dem. De er fremoverlente, løsningsorienterte og uredde i satsningen på samferdsel, forteller han videre.

– Vi opplever at Overhalla har samme oppfatning, og vi har et godt samarbeidsklima med dem. De er fremoverlente, løsningsorienterte og uredde i satsningen på samferdsel, forteller han videre.

På prosjektet ved Vollselva bygges det to 360 meter lange bruer fordelt på ti spenn.


– Det som er litt spesielt med dette prosjektet er både at vi ønsket å bygge med prefabrikkerte brubjelker, i tillegg til at den ved ferdigstillelse vil bli Norges lengste bru bygget med prefabrikkerte betongbjelker, sier Bakken.

Han forteller at det ligger flere fordeler i å bruke prefabrikkerte betongelementer på konstruksjoner som Vollselvbrua.

– Vi minimerer utstyrsbruken, reduserer byggetiden – og ikke minst reduserer vi timeverk med arbeider i høyde, som igjen reduserer risikoen for potensielle farlige hendelser, forklarer han.


Stor produksjonskapasitet

Espen forteller at de produserer alt innen samferdselssegmentet på fabrikken i Verdal, og at kjøpet av den nye fabrikken har betydd mye for kapasiteten til Overhalla Betongbygg.

Plasseringen til fabrikken er også gunstig, ettersom de har utskipningsmuligheter like ved. Så lenge det er mulig å frakte elementene med båt, gjøres dette.

– Denne fabrikken er jo rigget for samferdselsproduksjoner. Den er lang, med store flater vi kan produsere på, sier Espen.


Det at de er rustet for større og flere samferdselsprosjekter i tiden fremover, passer godt med den økte interessen for prefabrikkerte betongelementer de nå opplever.

Både entreprenører, Nye Veier og Statens Vegvesen fatter stadig mer interesse for å ta i bruk prefabrikkerte elementer i sine samferdselsprosjekter.

– Jeg vil tro det skyldes at de ser at det er mer effektivt, lønnsomt og miljøbesparende. Når man bestiller prefabrikkerte elementer, er alt produsert i kontrollerte former og temperaturer. Man har god kontroll på tilslag og avfallsbehandling, og byggeplassen tilføres ikke avfall eller skre, forklarer Espen.

­– Elementene blir kontrollert i fabrikk før de kjøres ut, og man slipper å holde veiene stengt så lenge, tilføyer han.

­– Elementene blir kontrollert i fabrikk før de kjøres ut, og man slipper å holde veiene stengt så lenge, tilføyer han.

Investerer i fremtiden

– Det hadde ikke blitt investert mye i fabrikken før vi kom, men det var noe brukbart utstyr der. Det var bare å skaffe en mekaniker for å få det opp og gå igjen. I tillegg har vi gjort flere store investeringer, og har planer om flere, forteller Espen og nevner flere eksempler.

Her ser vi tunellforinger på lager.

­– Hulldekker-maskinen vi skaffet er en investering for å forbedre leveranser og øke kapasitet, og der har vi fire benker nå. Vi har også laget nye bjelkeformer i stål slik at det går raskere å få bjelkene opp og ned, og avforme dem.

Han forteller at de har investert i en ny nettsveisemaskin, som vil optimalisere bruken av armeringsjern i produksjonen av de prefabrikkerte elementene.

Denne maskinen vil ikke bare effektivisere produksjonen, men også redusere svinn betydelig.

– Nettsveisemaskinen er en veldig stor investering for oss, og vi er den eneste prefabrikasjons-leverandøren i landet som har denne maskinen. Den skal tjene både denne fabrikken og fabrikken på Overhalla, forklarer han entusiastisk.

– Første av sitt slag i Skandinavia

Den neste store oppgraderingen som står for tur i Verdal er et helt nytt blandeverk slik at de kan lage mer miljøvennlig betong. I tillegg jobber de med å fornye kontorlokalene – på fasaden har de allerede tatt grep.

Vi er landsdekkende på samferdsel, har mange års kompetanse og erfaring, leverer gode produkter og har kapasitet på de aller fleste områder.

Espen Vold, Salesmanager Infrastructure

– Vi har alltid ambisjoner som vi strekker oss etter, noe oppkjøpet av denne fabrikken er et eksempel på. Det er veldig gøy å tenke på at det vi snakket om for ti år siden, nå er krysset av listen, smiler Espen.  

– Vi har alltid ambisjoner som vi strekker oss etter, noe oppkjøpet av denne fabrikken er et eksempel på. Det er veldig gøy å tenke på at det vi snakket om for ti år siden, nå er krysset av listen, smiler Espen.  

Han forteller at de har flere store prosjekter på gang i tillegg til Vollselva bru, og at fremtiden til både Verdals-fabrikken og produksjonen innen samferdsel ser lys ut.

– Vi er landsdekkende på samferdsel, har mange års kompetanse og erfaring, leverer gode produkter og har kapasitet på de aller fleste områder, sier han avslutningsvis.