INDUSTRIALISERT HÅNDVERK

Basert på effektive byggemetoder og prosesser leverer vi prefabrikerte betongelementer og stålkonstruksjoner til aktører i bygg og anleggsbransjen.

Vi er eksperter på prefabrikkerte elementer, og dette innebærer at vi flytter produksjonen fra din byggeplass til våre fabrikklokaler. Denne industrialiseringen av byggeprosessen har mange fordeler når det gjelder blant annet kostnader, kvalitet og sikkerhet, samtidig som vi setter høye krav til prosjektgjennomføring og kundebehandling.

Vi vil her gi deg et bilde av hvordan vi jobber med prosjekter fra begynnelse til slutt, da vi tror at slik informasjon vil bidra til gjøre samarbeidet bedre. Dette er noe som går begge veier, og vi vil gjerne komme i dialog med våre kunder om forventinger og ønskede tilpassinger.

Vi er eksperter på prefabrikkerte elementer, og dette innebærer at vi flytter produksjonen fra din byggeplass til våre fabrikklokaler. Denne industrialiseringen av byggeprosessen har mange fordeler når det gjelder blant annet kostnader, kvalitet og sikkerhet, samtidig som vi setter høye krav til prosjektgjennomføring og kundebehandling.

Vi vil her gi deg et bilde av hvordan vi jobber med prosjekter fra begynnelse til slutt, da vi tror at slik informasjon vil bidra til gjøre samarbeidet bedre. Dette er noe som går begge veier, og vi vil gjerne komme i dialog med våre kunder om forventinger og ønskede tilpassinger.