Fasader

Våre fasader i betong åpner for mange spennende muligheter, kanskje flere enn du er klar over. Vi gir deg friheten til å gi bygget en helt egen identitet og lage noe som er helt unikt.

Overhalla Betongbygg er en av få leverandører i Norge som har spisskompetansen på dette området, og med full kontroll over hele prosessen, fra tegning til montering, kan vi virkeliggjøre din visjon. Vi tar utfordringer og står på for at du skal få bygget akkurat slik du ser det for deg. Sammen med oss kan du skape noe helt unikt og virkeliggjøre ambisjoner du ikke engang har våget å tenke på.

Vakkert og lønnsomt

Bak en fin fasade finner du flere egenskaper som gjør bygget enda mer attraktivt. 

Den forventede levetiden på betongfasader er betydelig lengre sammenlignet med de fleste andre materialer. Våre fasader er bortimot vedlikeholdsfrie, brannsikre og svært bestandige mot vær og vind. Vi leverer «Sandwich»-elementer som er bygget opp av flere lag. Bak betongfasaden er det et isolasjonssjikt som sørger for den nødvendige U-verdien, og et innersjikt som utgjør den bærende konstruksjonen. Med slike elementer unngår du innvendige søyler som skaper problemer for møblering og innredning. Dersom du velger eksponerte betongoverflater kan disse bidra til oppvarming og kjøling av bygget. Sandwich-elementer har mange egenskaper som bidrar positivt i energiregnestykket, i tillegg til at du får en eiendom som står seg i verdi i framtida.

Vi legger vekt på det gode samarbeidet med deg. Snakk med oss tidlig i prosjektet, så kan vi sammen finne de beste løsningene.

Hei! Jeg er rådgiver for Overhalla Betongbygg. Fortell meg om prosjektet ditt, så hjelper jeg deg med det du lurer på.

Espen Vold

Sales Manager Infrastructure

Telefon: 906 98 441

E-post: [email protected]

Hei! Jeg er salgssjef og rådgiver ved Overhalla Betongbygg. Fortell meg om prosjektet ditt, så hjelper jeg deg med det du lurer på.

Kjell Bjarne Kjøglum

Salgssjef

Telefon: 488 68 648

E-post: [email protected]