HAVBRUK

Overhalla Betongbygg har mye erfaring innen fiskeri- og oppdrettsnæringen. Vi har blant annet levert en rekke kaier og elementer til konstruksjoner med tilsvarende formål.

Karl Magne Grannes

Tlf: 971 73 400

[email protected]

Havbruk

Foruten smoltanlegg, er våre haller den viktigste leveransen til havbruksektoren. Vi har bygget mange slakterier og andre produksjonshaller. Vi kan tilby søylefrie, fleksible og skreddersydde betonghaller til alle typer formål.

Våre haller kan designes helt ut i fra kundens behov, og det tar likevel kortere tid å sette opp en hall i prefab enn for eksempel stål. Betong er også et energieffektivt materiale som gir mindre temperaturvariasjoner og behageligere arbeidsforhold. Våre solide konstruksjoner står også godt imot de ville kreftene langs vår værharde kyst.

«…Nå har vi også fått
med oss SINTEF som
skal kvalitetssikre og
optimalisere løsningene
vi velger»


LES ARTIKKELEN OM HELGELAND
SMOLT PÅ NRK.NO

Våre produksjonsanlegg i betong gir maks utnyttelse av plassen.

  • 1/3 byggetid med prefab
  • Gir optimal utnyttelse av arealene
  • Kan designes helt etter ditt behov.
  • Har lang levetid
  • Krever mindre vedlikehold og rengjøring
  • Energieffektivt
  • Tåler ekstremvær

Betong er et robust materiale som tåler røff behandling og står imot ville naturkrefter. Over tid er våre smarte betongløsninger det mest lønnsomme og beste alternativet.