Vegger

Veggelementer fra Overhalla Betongbygg kan inngå som en del av bære¬systemet, og har gode egenskaper med hensyn til å ta opp både ¬vertikale og horisontale laster.

Kompaktvegger har et bredt anvendelsesområde og benyttes i alle typer veggskiller.

Kompaktelementer har høy brannmotstand. I driftsbygg vil riktig bruk av kompaktelementer være gunstig med hensyn til lydisolering mellom avdelinger. Betongdekker blir ofte benyttet over tekniske rom.

 

Hei! Jeg er salgssjef og rådgiver ved Overhalla Betongbygg. Fortell meg om prosjektet ditt, så hjelper jeg deg med det du lurer på.

Kjell Bjarne Kjøglum

Salgssjef

Telefon: 488 68 648

E-post: [email protected]