Tak og dekker

Dekker fra Overhalla Betongbygg baseres på hvilken funksjonalitet og formål bygget skal ha. Dette bestemmes oftest ut fra bæreevne og belastninger dekket vil få.

Hulldekker brukes som etasjeskillere og takkonstruksjon i alle typer bygg. Normale spennvidder er opp til 18 meter og standard bredde ligger på 1,2 meter.

Ved behov for lange spenn, benyttes DT-elementer som dekker for gulv og tak. Disse optimaliserer arealutnyttelsen uten bruk av søyler. Betongdekkene produseres med spenn opp til 24 meter med standard bredde på 2,4 meter. Skrå avslutninger produseres ved behov.

SDT-elementer brukes som tak der det er behov for lange spenn. Dette optimaliserer arealutnyttelsen uten bruk av søyler og bjelker. Dekkene produseres i lengder opp til 32 meter, med spennarmering og standard bredde på 2,4 meter. Elementene har saltaksform med fall på 1:40 til begge sider. Takisolasjon legges med konstant tykkelse og kiler lokalt ved nedløpene.

Tak- og dekke-elementene produseres i stålform for glatt underside og overside klar for påstøp, isolering eller taktekking. For tilpasninger kan elementene deles i lengderetningen og skråkappes i endene. Brannkrav opp til REI 120. Monteres raskt og effektiv og er klar til bruk umiddelbart etter at sammenføyning er utført. Dekkene virker gjerne som stive horisontalskiver og utgjør en viktig del av den totale stabiliteten i bygningen.

SDT 600 Maks 19 m, 2,75 kN/m2
SDT 700 Maks 21 m, 3,00 kN/m2
SDT 800 Maks 23 m, 3,15 kN/m2
SDT 900 Maks 26 m, 3,30 kN/m2
SDT 1000 Maks 28 m, 3,50 kN/m2
DT 500 Maks 16 m, 3,00 kN/m2
DT 600 Maks 18 m, 3,30 kN/m2
DT 700 Maks 20 m, 3,60 kN/m2
DT 800 Maks 22 m, 3,90 kN/m2
DT 900 Maks 24 m, 4,10 kN/m2
HD 200 Maks 10 m, 2,46 kN/m2
HD 265 Maks 12 m, 3,67 kN/m2
HD 320 Maks 15 m, 4,04 kN/m2
HD 400 Maks 17 m, 4,94 kN/m2
HD 500 Maks 22 m, 6,64 kN/m2

Hei! Jeg er salgssjef og rådgiver ved Overhalla Betongbygg. Fortell meg om prosjektet ditt, så hjelper jeg deg med det du lurer på.

Kjell Bjarne Kjøglum

Salgssjef

Telefon: 488 68 648

E-post: [email protected]