Plansilo

Plansilo fra Overhalla Betongbygg er basert på prefabrikkerte betongelementer av høy kvalitet, for nødvendig styrke og motstandsdyktighet mot silosyre.

De prefabrikkerte elementene er godkjent for overbygg og 15 tonns pakkeutstyr. Elementene kommer i utgangspunktet i tre meters høyde, og leveres i ønsket størrelse og seksjoner, tilrettelagt for rask og enkel montering.

Her leser du mer om vår miljøpolicy.
Beregning av volumkrav til plansilo: se grovfornett.no

Miljøriktig og økonomisk lønnsomt med plansilo

En artikkel på nettstedet grovfornett.no underbygger påstanden om at plansiloen ikke bare er et økonomisk riktig valg, men at den også har klare miljøfordeler. Artikkelen støtter seg på data fra Agriplan, og konkluderer med at plansilo er det klart rimeligste alternativet når byggekostnader, driftskostnader og transport er tatt med i beregningen.

I dokumentet fokuseres det kun på økonomi, og fordelen skal være betydelig for såvel store som små besetninger. Imidlertid våger vi å påstå at det oppnås en betydelig miljøgevinst først og fremst på grunn av mer effektiv transport og utslippskontroll, men også på grunn av betongens dokumenterte miljøregnskap.

Basert på prefabrikkerte betongelementer i tre meters høyde, med betong av høy kvalitet som er motstandsdyktig mot silosyre. Her leser du mer om miljø og økonomi.

Beregning av volumkrav til plansilo: klikk her

Kenneth Amdal Hals

Prosjektsjef

Telefon: 922 02 621

E-post: [email protected]