Smolten Nordlaks as

Sted: Innhavet
Oppdragsgiver: Nordlaks AS
Byggeår: 2017/2018

Smolten Nordlaks as

Sted: Innhavet År: 2017/2018