Sundsfjord Smolt.fasade

Overhalla Betongbygg bygger nytt smoltanlegg sammen med Sundsfjord Smolt.

Sundsfjord Smolt AS har startet arbeidet med ny storsmolt avdeling i Sundsfjord. Den nye avdelingen vil bestå av 6600m3 karvolum fordelt på fire kar med tilhørende RAS-system. Daglig leder i Sundsfjord Smolt, Tor -Arne Gransjøen forteller at grunnarbeidene allerede er startet opp.  – Bygget skal stå klart for mottak av fisk til årsskiftet og anlegget dimensjoneres for fisk opp til 1000 gram, forteller Gransjøen

Fortsetter samarbeidet med Overhalla Betongbygg

-Vi har også denne gangen valgt å samarbeide tett med Overhalla Betongbygg. Sammen har vi funnet gode løsninger på de utfordringer ett slikt prosjekt har. I tillegg har kort byggetid og konkurransedyktig pris vært avgjørende for vårt valg sier Gransjøen

Overhalla Betongbygg, designer, konstruerer og produserer betongelementene til bygget og karene. RAS-løsningen er av eget design og er blitt til i ett nært samarbeid mellom Overhalla og Sundsfjord Smolt. Alle vannfylte volum blir belagt med innstøpt PE-liner som støpes inn på fabrikk.

Samarbeid om produktutviklingen

Byggingen av Helgeland Smolt var en svært interessant prosess som vi hadde sammen med Tor-Arne Gransjøen og hans ansatte. Vi lært mye av prosjektet og dette tar vi med oss inn i det nye anlegget.  – Akkurat dette er en samarbeidsform vi liker veldig godt. Ved å samarbeide så tett med våre kunder har vi hele tiden muligheten til å teste og utvikle våre konsept og produkter, slik at vi oppnår kontinuerlig forbedring av Overhalla – konseptet avslutter Grannes

 

 

 

 

 

 

Overhalla konseptet

Overhalla-konseptet er et byggesystem for smolt – og landbaserte oppdrettsanlegg. Konseptet har flere innovative grep som blant annet bidrar opptil 40% bedre arealutnyttelse i anleggene. Konseptet inneholder bygg, fiske-kar og ras-avdelinger som utføre med betongelementer. Les mer om Overhalla-konseptet her

PE-liner

Innstøpt PE -liner er 3- 4 mm tykt plastbelegg med klør som støpes inn i elementveggene etter at elementene er montert på byggeplassen sveises PE -liner sammen og danner tette karvegger. Det benyttes egen prosedyre for å teste at sveisen på PE – liner er tett.

Karl Magne Grannes

Salgsleder Aqua/ Prosjektutvikler

Telefon: 971 73 400

E-post: [email protected]