vedlegg-1

Innlegg på NHO Byggenæringens FagkonferanseInnlegg

Arnt Ove Amdal har vært i hovedstaden og holdt innlegg på NHO Byggenæringens Fagkonferanse om Overhalla Betongbyggs tilpasninger i en utfordrende markedssituasjon.

Han beskrev hvordan selskapet har utnyttet markedsnedgangen til nytenkning og vekst gjennom strategiske oppkjøp, investeringer og diversifisering i flere segmenter som samferdsel, havbruk, monumentale bygg og landbruk.

Selskapet har gjort betydelige investeringer, blant annet oppkjøp av Spencons fabrikk på Verdal, oppgradering av Element Nord i Tromsø, og implementering av ny teknologi for digitalisering og automatisering ved fabrikken i Overhalla.

Overhalla Betongbygg har også høye bærekraftsmål, inkludert en 50% reduksjon i CO2-utslipp innen 2028. Vi har et samarbeidsprosjekt med flere partnere, inkludert Hydro, NTNU og SINTEF, om utvikling av betongelementer med nye materialer som leire og aluminium (Dare2C). Vi leverer bygg med betong i klassen Lavkarbon Ekstrem og skal ta i bruk den klimanøytrale sementen Evozero når denne kommer på markedet i 2025.

Sammen utgjør disse tiltakene grunnlaget for at Overhalla Betongbygg står sterkt i en utfordrende byggebransje.

Her avbildet med Kommunal- og distriktsminister Erling Sande, som også var til stede på konferansen. Foto: Olle Christer Stenby