img_3056

Verdens første! Vi bygger med leire og aluminium

På Gjermundnes VGS ble det denne uken montert verdens første prefab betong sandwich med aluminium armering og betong med brent leire. Miljøgevinstene er mange med denne type betong:
–         Redusert bruk av sement. ca. 50%
–         Materialbruk går ned fordi armering med aluminium minsker behovet for overdekning.
–         Energiforbruket ved produksjon av armering synker, fordi resirkulert aluminium kan brukes.
–         Byggverkenes levetid vil øke mens behovet for vedlikehold minimeres.

Det er Møre og Romsdal Fylkeskommune som er byggherre, HS-Bygg som er Totalentreprenør på dette prosjektet. Utsmykning av elementet er utforma av kunstner Bjørn-Kowalski Hansen og produsert av Oshaug Metall.
Dare2C er ett forsknings Prosjekt støttet av Forsknings rådet. Konsortiet består av: Overhalla Betongbygg, Hydro , Dr.techn. Olav Olsen, Nordic Office of Architecture ,SINTEF, Heidelberg Cement, Christie & Opsahl AS og Sika

Bilder fra støyp til ferdig pusset element: