fc3fad2d-42cd-4239-84c7-78f78f944b33

Pressemelding

Viking Aqua signerer Overhalla Betongbygg AS

Viking Aqua AS og Overhalla Betongbygg AS har signert en avtale der intensjonen er utbygging av det landbaserte smolt- og matfiskeanlegget i Skipavika. Anlegget som bygges i Skipavika vil bli et av landets største produksjonsanlegg av laks på land.

Bearbeidelse av tomten er allerede i gang. De første rørgatene vil bli lagt i løpet av 2022 og den første fisken vil svømme i anlegget i løpet av 2023. Når anlegget er ferdig utbygd, vil det produsere totalt 33.000 tonn laks.  

Prosjekteringsarbeidet med det første byggetrinnet er allerede i gang og nå kommer milepælene tett fremover. Den planlagt oppstarten på byggeplassen for nysignerte Overhalla Betongbygg er 3.kvartal 2022.

Daglig leder/CEO i Viking Aqua, Peder Bruce, gleder seg stort over å starte samarbeidet med Overhalla Betongbygg AS på dette prosjektet. Det å bygge Overhalla-konseptet vil sikre oss som byggherre en rask produksjonsoppstart. I tillegg vil Overhalla-konseptet være arealbesparende og i et byggemateriale som er meget bærekraftig. Det er også betryggende å få samarbeide med en stor aktør som over tid har vist at de kan bygge store kompliserte prosjekter langs norskekysten.      

Vi har gjennom flere store prosjekter utviklet oss videre og hele tiden drevet kontinuerlig forbedring på vårt konsept. Vi ser frem til å få startet på samarbeidet med Viking Aqua og bidra til å oppfylle byggherrens visjon, sier Arnt Ove Amdal i Overhalla Betongbygg AS.

Viking Aquas ambisjon er å bygge verdens mest teknologiske og bærekraftige oppdrettsanlegg på land hvor innovasjon og fiskevelferd er i fokus. Overhalla Betongbygg AS har opparbeidet seg en betydelig kompetanse på bygging av smoltanlegg langs norskekysten og dette er det tiende anlegget som skal bygges med Overhalla-konseptet.

Prosjektet vil ved ferdigstillelse ha en bygningsmasse på nærmere 90.000 m2. Andre aktører som er inne i dette prosjektet er Billund Aquaculture og Multiconsult.