overhalla-betongbygg-samferdsel

Overhalla Betongbygg – totalleverandør innen samferdsel, vei og anlegg

I sitt 75. år som produsent av prefabrikerte betongelementer, er Overhalla Betongbygg godt i gang med en utvidet satsing på samferdsel.

Det er mye sterk kompetanse og lang erfaring som ligger til grunn, når Overhalla Betongbygg nå har økt både bredden og mengden i leveranser innen samferdselssegmentet.

Fra sitt anlegg på Skogmo Industripark i Overhalla, helt nord i Trøndelag, leverer OBB prefabrikerte betongelementer til hele landet. Samferdselsprosjektene omfatter alt fra gang- og veibroer, tunellforinger og kulverter til veiprosjekter, og havn/kaianlegg.

 

Får ut potensialet etter vellykket oppkjøp

Lengst erfaring har de innen produksjon av brubjelker, som de har drevet med i flere tiår. Etter et oppkjøp av Spenncon på Verdal i 2020, falt imidlertid de siste brikkene på plass for en bredere satsing

Samlet har de nå 35000 m2 produksjonslokale, en omfattende form og maskinpark, en stab på nærmere 200 dyktige ansatte, og dette har åpnet mange dører. Dermed har også evnen til å levere på større prosjekter blitt betydelig større enn før oppkjøpet.

 

Større del av leveransene

OBB har også med oppkjøpet blitt en mere kompletterende leverandør. Hulldekker har tidligere blitt innkjøp der de har levert komplette råbygg, nå produseres dette i egne lokaler. En betydelig oppgradering av fabrikken på Verdal er også under utførelse, og det er her de store tunge samferdselsprosjektene skal produseres fremover.   

– Med å rendyrke og få en spesialtilpasset fabrikk med umiddelbar nærhet til jernbane, utskipningskai og E6, skal vi få et konkurransefortrinn på de store og tunge vei- og anleggsprosjektene fremover. Dette gjør oss utvilsomt til en mer konkurransedyktig leverandør og attraktiv samarbeidspartner, sier salgsleder på samferdsel, Espen Vold.

 

Full kontroll på produksjonen

En av de største fordelene for OBB er at all produksjon av elementer foregår innendørs i egne lokaler, enten det er på Skogmo eller på Verdal. Dermed har de også full kontroll på temperatur og andre forhold som påvirker kvaliteten i elementene, og unngår potensielle produksjonsstans som en konsekvens av ytre forhold, og man reduserer de vanlige vinterkostnadene. Prefabrikkerte elementer gir vesentlig kortere byggetid. Det betyr sparte finanskostnader i byggeperioden og ikke minst tidligere inntjeningsevne.

 

Viktig brikke i et sterkt fellesskap

Overhalla Betongbygg er en del av Overhallagruppen, som i tillegg består av Overhalla Hus, Overhalla Mekaniske og Overhalla Transport. Fellesnevneren for selskapene er industriell produksjon til en rekke bransjer og næringer. Hver for seg er de ulike fagmiljøene blant de sterkeste i landet, og med en velutviklet kultur for deling av kompetanse og erfaringer, er OBB en del av et fellesskap med ei lys og ekspansiv framtid.