skjermbilde-2021-06-01-kl--13-44-36

Rekordkontrakt for Overhalla Betongbygg

Overhalla Betongbygg AS har inngått avtale med entreprenørkonsernet Consto om levering av betongelementer til byggingen av verdens største settefiskanlegg til Salmar på Tjuin i Steinkjer.  

–  En svært viktig kontrakt  

Forrige uke signerte Overhalla Betongbygg kontrakt med hovedentreprenør i Tjuin–  prosjektet, Consto. Kontrakten er på nærmere 140 millioner kroner og består av konstruksjon, produksjon og montering av til sammen 2365 betongelementer, hvorav 38 smoltkar, RAS – løsninger og ca 4.600 m2 med hulldekker. Oppdrettsanlegget på Tjuin er SalMar sitt nyeste anlegg og er et komplekst og moderne anlegg med innovative løsninger.  

Administrerende direktør i Overhalla Betongbygg, Arnt Ove Amdal, gleder seg stort over å samarbeide med Consto og Salmar på dette prosjektet;  – Dette er en svært viktig kontrakt for oss og en bekreftelse på at vi gjør noe riktig i dette markedet. Vi har gjennom flere store prosjekter utviklet oss videre og hele tiden drevet kontinuerlig forbedring og vi ser nå frem imot å levere Overhalla – konseptet i vårt nærområde, sier Amdal. 

Det er Consto-konsernets trøndelagsbaserte selskap Consto Anlegg Midt AS som har fått hovedentreprisen på prosjektet og sammen med SalMar har de valgt å gå for lokal leveranse av betongelementer.  – Måten vi bygger på er effektiv og sikrer kunden raskere produksjonsoppstart, sier Amdal.  – I tillegg er vårt egenutviklede konsept arealbesparende og i et materiale som er driftssikkert og vedlikeholdsvennlig. Siden vi har produksjonslokaler både i Overhalla og Verdal er vi også med på å bidra til et bærekraftig bygg, med korte transportavstander og gode samfunnsøkonomiske ringvirkninger. Vi er glade for at både Consto og Salmar ser disse fordelene, avslutter Amdal.  

Benytter lokale næringsaktører

 – Det er veldig gledelig å kunne konstatere at det lokale næringslivet har kompetanse og kapasitet til å delta i dette store og komplekse prosjektet, og vi ser frem til et godt samarbeid med Overhalla Betongbygg, sier Alexander Korssund, daglig leder i Consto Anlegg Midt og legger til: 

Samlet vil denne utbyggingen gi store lokale ringvirkninger i form av kjøp av varer og tjenester. På det meste vil 150 mann delta i byggingen av oppdrettsanlegget. 

Prosjekteringsarbeidet med settefiskanlegget er allerede i gang, og planlagt oppstart på byggeplassen for Overhalla Betongbygg er høsten 2021. Med totalt 17.000 m2 i størrelse vil dette anlegget bli verdens største landbaserte settefiskanlegg. Consto og Overhalla Betongbygg har fått kontrakt på første byggetrinn.  

Flere viktige kontrakter i aqua – markedet 

I tillegg til SalMar sitt prosjekt på Tjuin har Overhalla Betongbygg de siste årene levert flere viktige leveranser til de største settefiskanleggene i Norge. I dette markedet er det nå stort fokus på landbaserte anlegg og Overhalla Betongbygg har også inngått kontrakt med Sterner AS om leveranse av komplett råbygg, smoltkar og RAS-anlegg til anlegget Sande settefisk i Sandane. Denne kontrakten er på nærmere 40 millioner kroner og er med å sikre viktig verdiskaping for Overhalla bedriften og en ordrereserve i selskapet på 350 millioner kroner. I et utfordrende koronaår mener bedriften nå at industrien går lysere tider i møte.