God påske

God avstand og full produksjon

Vi har tatt påskeferie etter en hektisk periode. Gjennom denne tiden vi har hatt nå den siste måneden har vi møtt flere utfordringer som har blitt løst underveis.

Vi må si oss heldige som har hatt så og si full produksjon hele perioden. Og selv om vi til tider har manglet litt personell så har både studenter og andre som er permitterte fra sine jobber meldt seg til tjeneste slik at vi har kunnet opprettholde produksjonen. Her kan dere blant annet lese om Marius som brettet opp ermene og kom for å jobbe sammen med oss når han ble permittert som pilot. 

https://www.bygg.no/article/1429244

Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk tilbud om jobb. Det å ha ei inntekt og en jobb å gå til er uendelig mye bedre enn å ikke gjøre noe som helst.

Marius Solum Øren

Nye tiltak

For å kunne imøtekomme de tiltakene som myndighetene har kommet med, har vi gjort flere justeringer i måten vi arbeider på. Noen har hjemmekontor, andre må være hjemme med barn og vi har strebet etter å skape en trygg arbeidsplass for de som vært tilstede på kontorene og i produksjonen. I kantinen har vi ulike spisetidspunkter slik at det ikke blir trengsel og vi har innført strenge rutiner på håndhygiene. 

I produksjonen har vi i tillegg montert soner med pleksiglass der man skal kunne diskutere tegninger uten å være for nære hverandre. Morgenkaffen i administrasjonen tas med god avstand. 

Vi ønsker med dette alle en riktig god påske. Ta vare på hverandre og hold dere friske.