plansilo

PLANSILO AV BETONGELEMENTER

Bruk av plansilo for konservering av gras til dyrefôr, blir stadig mer vanlig. Bruk av ferdige betongelementer og bedre pakking av graset, gir både økonomisk og miljømessig gevinst.

 

Der tårnsilo og rundballer tradisjonelt sett har vært de mest brukte metodene for konservering og lagring av dyrefôr, har trenden de senere årene vært at det bygges flere plansiloer. Mye takket være forenklet byggemåte, som med vår plansilo basert på prefabrikkerte betongelementer.

 

Kostnadseffektivt og varig

Siden plansiloen har en enkel konstruksjon som i all hovedsak består av vegger og gulv, har den en lav byggekostnad sammenlignet med de mer tradisjonelle tårnsiloene. Den tar riktignok noe plass (anbefalte mål er minimum 6×25 meter), og det stilles også krav til at den plasseres med fall og ikke senkes ned i terrenget, men utover dette er det enkelt å sette opp en plansilo. Med ferdige betongelementer trengs det minimalt med grunnarbeid, og betongen har også vist seg å ha god motstandsdyktighet mot silosyre.

 

Bedre metoder for pakking

En av utfordringene i tidlige faser av plansiloen var at man ikke fikk pakket, komprimert og dekt til graset godt nok. Dermed kunne resultatet fort bli muggdannelser og at fôret måtte kasseres på grunn av gjærsopp og muggsopp. Bedre kunnskap om disse prosessene og nye teknikker, for både å legge plastdekke og pakke graset ved hjelp av traktorens egenvekt, har langt på vei eliminert disse utfordringen. Andelen av gras som blir til vellykket dyrefôr i en plansilo er derfor høy.

 

«Med lav byggekostnad, lang holdbarhet og miljøvennlig framstilling og funksjonalitet, er prefabrikkerte betongelementer det perfekte materialet for plansiloer» Kenneth Amdal Hals, avdelingsleder for landbruk.

 

Miljøaspektet i fokus

Betong er et miljøvennlig produkt, med stor grad av naturlige ingredienser som sand, sement og vann: Den inneholder heller ingen kjemikalier som er klassifisert som helse- eller miljøfarlige. At betongen i tillegg er 100 % gjenvinnbar, absorberer klimagasser og renser luften, og i tillegg tåler fukt svært godt, gjør den til et optimalt materiale til formålet.

 

Bedre løsninger for blant annet avrenning av silosaft har også gjort at plansilo har blitt en langt mer miljøvennlig løsning. Større bevissthet rundt plassering med fall, bruk av flere sluker og renner for oppsamling av pressaft har også vist seg å fungere svært bra. I tillegg har krav om inspeksjonsmuligheter gjort at miljøfokuset har økt og løsningene har blitt bedre.

 

Kontakt oss for en uforpliktende prat om plansilo/se kontaktinformasjon til våre ansatte.

 

Skriv inn ditt telefonnummer – så fylles resten av skjemaet ut av 1881.no Vennligst sjekk at opplysningene stemmer.

  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.