helgeland-smolt-perspektiv-12

Rekordstort prosjekt hos Overhalla Betongbygg

I nærheten av Reppa kraftstasjon på Helgeland skal det bygges et hypermoderne smoltanlegg. Overhalla Betongbygg skal være med på utbyggingen med en rekordstor kontrakt på 103 millioner kroner.

Største kontrakt gjennom tidene

Administrerende direktør i Overhalla Betongbygg, Arnt Ove Amdal forteller at denne kontrakten er den desidert største i bedriftens historie. – Det er en stor milepæl og et langt og intenst arbeid som ligger bak når vi nå gledelig kan gå ut med denne nyheten, sier en svært entusiastisk Amdal. – For oss er det utrolig viktig å få slike prosjekter, både fordi det er et spennende og nyskapende prosjekt, men også fordi det skaper en langsiktighet i vår drift. Vi har muligheten til å legge til rette for økt sysselsetting i Overhalla samtidig som vi kan utvikle oss på nye områder.

Norges største og mest moderne smoltanlegg

Det Lovund-baserte selskapet Nova Sea sammen med 3 andre lokale oppdrettsselskap satser med dette prosjektet på mer vekst og har fått innvilget produksjon av åtte millioner smolt. – Dette er et anlegg for stor laksesmolt, fisk på 250-300 gram opplyser daglig leder, Tor Arne Gransjøen i det nyopprettede selskapet Helgeland Smolt. Anlegget vil ha en kapasitet til å produsere omlag 2000 tonn biomasse årlig og vil med det trolig bli Norges største landbaserte anlegg.

Nova Sea driver i dag smoltproduksjon gjennom selskapet Sundsfjord Smolt AS som produserer ca 13 millioner fisk årlig.  – Ettersom kapasiteten der er sprengt har vi en tid jobbet for å få på plass et nytt anlegg, sier Gransjøen. – Vi innså tidlig i prosjektet at vi måtte finne samarbeidspartnere som var villig til å tenke nye tanker rundt kar og bygg, og hos Overhalla fant vi løsningsorienterte folk som både var villige til å tenke nytt og å bruke tid sammen med oss på dette,konstaterer Gransjøen. – Jeg er i dag svært glad for at vi kom i mål med gode tekniske løsninger og innenfor en økonomisk ramme som er til å leve med og jeg er helt sikker på at vi skal greie å bygge ett topp moderne landbasert oppdrettsanlegg sammen.

Godt samspill med kunden

Salgssjef i Overhalla Betongbygg, Kjell Bjarne Kjøglum forteller at det har vært en lang og spennende prosess. – Helgeland Smolt tok kontakt med oss i januar i fjor og vi startet da med å utvikle et tradisjonelt bygg med løse kar innvendig. I løpet av prosessen kom vi frem til en annen, kompakt og mer integrert løsning. Siden da har vi jobbet mye sammen med dem for å finne gode løsninger, forteller Kjøglum. Videre kan han fortelle at Helgeland Smolt ønsket å benytte prefabrikkerte betongelementer i sine åttekantede smoltkar, men dette var noe som ikke hadde blitt gjort tidligere. Etter flere runder med ideer og forslag til design, utførelse og samkjøring av kundens behov for optimale produksjonslokaler, kom man i fellesskap frem til gode løsninger.

– Tradisjonelt har bruk av betong i vanntette basseng stort sett vært plasstøpt. På grunn av redusert byggetid og kostnader ønsket Helgeland Smolt å se på muligheten for at karene kunne prefabrikkeres og monteres på byggplass, sier Kjøglum. – Dagens måte å bygge slike typer bygg på krever at man har et godt samspill med kunden og at man treffes tidlig i prosessen. Dette mener jeg er svært viktig for å få lagd så gode løsninger som mulig, forklarer Kjøglum.

Samarbeid med SINTEF

Både Kjøglum og prosjektkoordinator Karl Magne Grannes har vært sterkt involverte i prosessen og utviklingen sammen med Tor Arne Gransjøen og konsulent Trond Mellerud. – Siden dette var noe helt nytt for oss, har det vært viktig å få kvalitetssikret produktet i form av at det skulle fungere som kunden ønsket, sier Grannes. – Materialforskere fra SINTEF har derfor vært tett på prosessen i forhold til å sikre at smoltkarene er like vanntette som om de var plasstøpte. Det er nemlig en stor fordel med å kunne prefabrikkere også slike elementer. Plasstøping tar 2-3 ganger lenger tid å bygge, mens vi kan montere et kar på en dag. Når det da skal lages totalt 43 kar, så er dette en metode som er svært effektiv, forteller Grannes.

Utvikling av nye byggløsninger

Det er ikke bare smoltkarene som er basert på nye byggemetoder når det gjelder anlegget til Helgeland Smolt. Selvet bygget er satt på toppen av karene og dette er brukt som fundament for andre etasje som huser arbeidsplattformene. Karveggene blir også benyttet som yttervegg, og gjør at et produkt kan utnyttes til flere funksjoner. I tillegg vil det sprøytes på en plastmembran på alt som er i kontakt med vann. Dette gjøres for å sikre seg mot lekkasjer og bidra til at overflatene blir helt glatte, slik at man unngår skader og slitasje på fisken.

Samfunnsøkonomisk viktig prosjekt

Alt i alt er det rundt 1500 elementer som skal fraktes fra Overhalla til Helgeland og byggets areal er på 13.000 m2 eller tilsvarende rundt 5 fotballbaner. Det er med andre ord en stor satsing for samfunnet i Reppen og vil bidra til mange nye arbeidsplasser både i Overhalla og på Helgeland. Produksjonen av betongelementene har allerede startet og man regner med at byggeperioden går over et års tid.