dsc030752

5S-sertifisering hos Overhalla Betongbygg

Det siste året har Overhalla Betongbygg satset hardt på å implementere verktøyet Lean for å skape forbedring i produksjon – og arbeidsmåte. Nå er første mål nådd i prosessen og 5S-sertifisering i en av produksjonshallene er oppnådd.

Både produksjonen og administrasjonen i Overhalla Betongbygg er godt i gang med å starte jobben med å innføre Lean i alle ledd av bedriften. Dette ser vi på som et viktig strategisk arbeid som vil gjøre oss endre bedre rustet mot fremtidige utfordringer.

Lean er en forbedringsstrategi som skal gjøre oss enda mer bevisste på å forbedre måten vi jobber på. Etterhvert vil dette omfatte hele organisasjonen og forhåpentligvis føre oss på nye spennende veier når det gjelder organisering, effektivitet og produksjon. Vi ønsker hele tiden å bli bedre og dette er et ledd i riktig retning.

Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Begrepet er hentet fra ledelsesteorier og kom i bruk på 1990-tallet. Metodikken fokuserer på å eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer. Sentralt i denne tenkningen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser.

Adm.dir Arnt Ove Amdal i Overhalla Betongbygg mener Lean er viktig for flere bedrifter.  – I flere av våre bedrifter i Overhalla Gruppen satser vi nå på Lean som produksjons -og organiseringsmetode, sier Amdal. Det har vi stor tro på vil føre til gode prosesser, enda bedre produkter og flere fornøyde kunder. Vi har lært mye underveis i denne prosessen og vil nok lære enda mer etterhvert, men det er spennende og utfordrende og vil være positivt for oss i årene fremover. Vi mener også at dette er et ledd i riktig retning når det gjelder industrialiseringen av bygg -og anleggsbransjen.

Første mål nådd

Den målrettede jobbingen med Lean har nå gitt resultater. Før helgen kom den første 5S sertifiseringen av to team i produksjonshallen. Sertifiseringen er gitt av SINTEF og er et stort steg i riktig retning. Sertifiseringen forteller at man har et klarsignal til å jobbe videre og viser at man er på riktig vei.

Ragnhild Solvi er logistikkingeniør og Leankoordinator i Overhalla Betongbygg og kan fortelle at ikke alle klarer å komme til denne sertifiseringen.

– Mange jobber hardt for å få til dette, men kommer ikke helt i mål med den første sertifiseringen. Det kan være flere ulike grunner til det, men selv om mye gjenstår så er det svært viktig å få denne første seieren. Det viser at vi er på riktig vei og at vi er kapable til å snu om gammel tenkemåte og fornye oss der vi trenger det. Solvi sier at for å kunne bli 5S sertifisert må man nå et visst antall poeng på en gitt og standard poengskala og det er det de to første teamene må har klart, sier Solvi.

– 5S er et kjent begrep innen Lean filosofien og står for å sortere, systematisere, skinne, standardisere og sikre. Det er disse fem områdene SINTEF har godkjent. Solvi legger vekt på at det er ikke poenggivningen i seg selv som er viktig men det er å etablere gode holdninger og grunnlag for kontinuerlig forbedring og standardisert arbeidssett.  På mange måter så blir 5S sett på som den store testen – klarer du ikke dette – klarer du ikke Lean.

Arnt Ove Amdal er meget fornøyd med arbeidet som nå er gjort.  – Teamene og teamledelsen har jobbet godt og effektivt og viser nå at vi kan få det til, sier Amdal. Lean kan være vanskelig for mange å forstå – men det kommer til å bli svært viktig for oss og våre kunder fremover. Målet er at vi skal unngå sløsing og jobbe mer effektivt, og i løpet av neste år har vi flere mål vi ønsker å nå. Og det skal vi få til avslutter Amdal.

Selvsagt vanket det kake og kaffe på teamene etter sertifiseringen. Vel fortjent!