obb32

Generalforsamling i Betongelementforeningen

I år er generalforsamlingen og studieturen til Betongelementforeningen lagt til Overhalla og Namsos. Torsdag 8.mai og fredag 9.mai skal over 60 medlemmer få et innblikk i hverdagen til Overhalla Betongbygg.

2014 er første året hvor Overhalla EBtongbygg får besøk av medlemsbedriftene i Betongelementforeningen. Årets generalforsamling skal avholdes i Namsos og fredag 9.mai skal bedriftene på studietur og befaring hos Overhalla Betongbygg og noen av de prosjektene som er i nærheten. Både Bankplassen i Namsos, Rock City i Namsos og passivhusprosjektet på Skage i Overhalla blir viet oppmerksomet på studieturen.

Vi ser frem i mot besøket og ønsker alle velkommen.

Weside Betongelementforeningen