overhalla_betongbygg_slipt-vegg-kulturkvartalet

Overhalla Betongbygg satser på Lean

Både produksjonen og administrasjonen i Overhalla Betongbygg er godt i gang med å starte jobben med å innføre Lean i alle ledd av bedriften. Dette ser vi på som et viktig strategisk arbeid som vil gjøre oss endre bedre rustet mot fremtidige utfordringer.

Lean er en forbedringsstrategi som skal gjøre oss enda mer bevisste på å forbedre måten vi jobber på. Etterhvert vil dette omfatte hele organisasjonen og forhåpentligvis føre oss på nye spennende veier når det gjelder organisering, effektivitet og produksjon. Vi ønsker hele tiden å bli bedre og dette er et ledd i riktig retning.

Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Begrepet er hentet fra ledelsesteori og kom i bruk på 1990-tallet. Metodikken fokuserer på å eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer. Sentralt i denne tenkningen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser.

Adm.dir Arnt Ove Amdal i Overhalla Betongbygg mener Lean er viktig for flere bedrifter;  – I flere av våre bedrifter i Overhalla Gruppen satser vi nå på Lean som produksjons -og organiseringsmetode, sier Amdal. Det har vi stor tro på vil føre til gode prosesser, enda bedre produkter og flere fornøyde kunder. Vi har lært mye underveis i denne prosessen og vil nok lære enda mer etterhvert, men det er spennende og utfordrende og vil være positivt for oss i årene fremover. Vi mener også at dette er et ledd i riktig retning når det gjelder industrialiseringen av bygg -og anleggsbransjen.

Følg oss gjerne på Facebook for å få flere oppdateringer om både byggeprosjekter og andre aktiviteter hos Overhalla Betongbygg