Satsing på betongfaget

Olav Duun Videregående Skole har vært hos oss på besøk. De ønsker å satse enda mer på betong – og montasjefaget for å sørge for at så mange som mulig har muligheten til å ta fagbrev. Dette er gledelige nyheter og vi ser frem i mot å samarbeide videre med Olav Duun Videregående Skole, Betongelementforeningen, Byggenæringens Landsforening og flere lokale aktører.

Les mer om denne saken hos Bygg.no

Les mer om BNL sitt fokus på kompetanseløft hos byggenæringen her