bettongdekker2

Betongdekker til Linesøybrua

Lørdag 8. oktober ble den nye brua til Linesøya åpnet. Vi har produsert og levert prefabrikerte dekker til brua.

Linesøy har i dag en befolkning på ca 80 personer. Kommunikasjonen til fastlandet opprettholdes av fergeforbindelsen mellom Refsnes og Linesøy. Overfarten på ferge tar ca 25 minutter. På grunn av lavt trafikkgrunnlag er det langt mellom fergeavgangene, noe som medfører at beboernes kommunikasjon og adgang til deltakelse i sosiale aktiviteter på fastlandet begrenses. Barneskolen for Linesøybeboere er på Revsnes på fastlandet. Vegprosjektet er et fylkesvegprosjekt som finansieres av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Åfjord kommune i fellesskap.  Innsparing av de årlige fergesubsidiene som belaster fylkeskommunen med ca 7 mill årlig utgjør den viktigste økonomiske begrunnelsen for at den nye fastlandsforbindelsen til Linesøya kan realiseres. (hentet fra vegvesen.no)

Overhalla Betongbygg har på oppdrag for Mesta produsert og levert prefabrikkerte dekkeelementer til brua. Tilsammen ble det produsert 115 elementer. Brua er ca 300 meter. Elementene ble fraktet med lekter fra kai i Namsos. Med bruk av prefabrikerte dekker kunne Mesta foreta montasje av dekkene over 2 uker med påfølgende etterstøp. Dette ble utført fra midten av august til midten av september.

Se også linker: vegvesen.no, linesoybrua.no, nrk.no