Praksisuke for arkitektstudenter

Formålet er å tilføre arkitektstudentene grunnleggende kunnskaper med våre materialer og stimulere til innovativ bruk av mur og betong. I alt 68 studenter på NTNU i Trondheim startet en ukes prosjektoppgaver fra 4.oktober og 65 studentene ved AHO i Oslo følger i samme spor en uke etter. Begge steder ender dette opp i en utstilling og presentasjon av arbeidene.

Les mer på: Byggutengrenser.no