Stor etterspørsel etter plansiloløsning

Plansilo

Argumenter som ofte brukes er mye lavere forbruk av plast enn ved rundballemetoden, samt at det er mindre tidkrevende og at bruk av plansilo krever en relativ enkel mekanisering som i tillegg er robust og driftssikker. Et annet moment som er verdt å ta i betraktning er at plansiloen er godt egnet til gjenbruk for andre formål. Dette i motsetning til tårnsiloer og rundballer.

Vi leverer vår nye plansilo med ferdigbøyde armeringskassetter for å sette elementene oppi, samt at øvrig armering til bunnplaten er ferdig kappet i rette lengder. Alt tilkjørt fra vår fabrikk. Dette gjør byggetiden meget kort samt at alle sammenføyninger blir korrekt utført. Deretter er det bare å ringe betongbilen og foreta utstøping av bunnplaten.

Når det gjelder forurensning er det meget enkelt å montere et separat system for pressaftsoppsamling. Dette kan løses på forskjellige måter. Overhalla Betongbygg kan være behjelpelige med å anbefale løsninger for dette.