Produkter (gammel)

Betongelementer

Vi produserer alt fra pæler og fundamenter i grunnen til tak og dekke på topp av bygget. For detaljtegninger og beregningstabeller, se menyen til venstre.