shutterstock_1425205367

Controller

Med økt omsetning og flere prosjekter øker behovet for kontroll. Vi ønsker derfor å utvide økonomistaben med en controller innenfor prosjekt. Hos oss vil du ha ansvar for analyse og rapportering på tildelte prosjekter i samarbeid med prosjektledere. Vi søker etter en analytisk person med initiativ og pågangsmot. Du vil jobbe tett med deltakere innen salg, prosjekt, produksjon og økonomiteamet. 

 Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i budsjettering og kalkulasjon for tilbud i nye prosjekter
 • Delta i tidlig fase for tidlig identifisering av risikoer og muligheter
 • Bistå med å etablere eventuelle nødvendige økonomiske garantier
 • Bistå med å lage fakturaplaner, fakturaunderlag og beregning av prisreguleringer
 • Styre økonomien i prosjektene sammen med prosjektledere
 • Bistå med vedlikehold av prosjekter, herunder prosjektets kostnader og inntekter
 • Overvåke og kontrollere faktiske kostnader og inntekter mot budsjett og prognose
 • Identifisere, analysere, rapportere og følge opp eventuelle økonomiske avvik knyttet til inntekter, kostnader og kontantstrøm i prosjekter
 • Sikre rettidig fakturering i henhold til kontrakt og rettidig betaling av fakturaer
 • Månedlig rapportering og fastsettelse av ferdiggrad og prognoser i samarbeid med prosjektledere for interimsføring i prosjektene.
 • Utføre etterkalkulasjoner, bidra i prosjektevaluering og gjøre analyse for eventuelle korrigeringer i kalkyler for produksjon og framtidige prosjekter

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du har god forretningsforståelse og er resultatorientert
 • Du må være strukturert, fleksibel og vise vilje til å ta ansvar
 • Du er effektiv og har høy arbeidskapasitet for å mestre periodisk høy arbeidsbelastning
 • Kan jobbe selvstendig samtidig med at du jobber godt i team
 • Har god systemforståelse og kan utnytte dataverktøy.
 • Kunne kommunisere godt og flytende på norsk og engelsk
 • Master eller bachelor i økonomi eller relatert utdanning, evt. praksis innenfor arbeidsoppgavene

 Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger: AFP og behandlingsforsikring
 • Godt arbeidsmiljø
 • Subsidiert kantine
 • En spennende og fremtidsrettet bransje i utvikling
 • Mulighet til treningsavtale
 • Bedrifts-yoga
 • Tilgang på gratis heiskort ved Grong Skisenter
 • Egen golfbane og laksevald

Arbeidssted: Fabrikk på Overhalla

Vi ser frem til å motta din CV og søknad!