skjermbilde-2020-09-11-kl--14-34-20

Prestisjeprosjekt til Overhalla Betongbygg.

I forbindelse med byggetrinn 1 av det nye regjeringskvartalet har Overhalla Betongbygg AS blitt tildelt kontrakt for samspillsfase 1.

Byggentreprenøren HENT, er av Statsbygg gitt oppdraget med å bygge D-blokka på nye regjeringskvartalet. Overhalla Betongbygg har blitt tildelt kontrakt på samspillsfase 1 etter gjennomført konkurranse gjennom HENT. Overhalla Betongbygg har beskrevet løsningsforslag for leveranse av prefabrikkerte betongelementfasader til prosjektet. Prosjektet deles i to faser: samspillfase 1 og samspillfase 2(gjennomføring). Samspillfase 1 er i gang og her vil Overhalla Betongbygg i samarbeid med HENT, byggherre og rådgivergruppen videreutvikle de prosjekterte løsningene.

 I grunnlaget for prosjektet sier statsbygg dette om valget av fasader:

«Fasadens karakter skal være tidløs og varig. Fasaden skal ha et lyst utrykk. Materialer som kan være aktuelle er betong med natursteintilslag eller naturstein. Det er en stor grad av repetisjon i fasaden, noe som gjør det mulig å bygge rasjonelt og om mulig prefabrikkeres. Det er stilt sikkerhetskrav til fasadene. Det totale arealet på fasader på D-blokken er på ca. 8500 m2».

 Administrerende direktør i Overhalla Betongbygg, Arnt Ove Amdal uttaler følgende; «Vi i Overhalla Betongbygg er stolte og ydmyke over oppgaven vi har fått, og vi gleder oss til å komme i gang sammen med HENT og Team Urbis. For vår del vil dette arbeidet strekke seg over flere år, og er en viktig anerkjennelse i vår satsning på bærekraftige betongfasader.»