Landbruk

Betongelementer til landbruket

OCEM har produsert produkter til landbruket i mange tiår. Alt fra komplette driftsbygninger til kum, silo og kulverter leveres over hele landet. For øvrige elementer, se under «produkter».