Smolten AS Innhavet

Smolten AS ved Innhavet starter byggingen nå